pro

Ukubuyiswa kweSalfure

  • Ukubuyiswa kweSalfure

    Iicatalyst zethu zokubuyisela kwisulphur ezinokuzanelisa zonke izicelo ezinxulumene noko. Iqela lokuthundeza iqela elipheleleyo kubandakanya i-alumina esekwe kwigatya yokuthundeza, i-alumina esekwe kwigatya yokuthambisa, i-titanium esekwe kwigatya, igatya lokunxibelelana elininzi, ioksijini yokuvavanywa kwegatya.